16/10

Premi AJAC per al procés de La Model

El Procés de participació sobre l’espai de La Model, que vam dinamitzar juntament amb Equal Saree per a l’Ajuntament de Barcelona, ha estat premiat en els Premis AJAC XII, en l’àmbit de processos participatius. El tancament i la recuperació d’aquest espai singular per a la ciutat representa una oportunitat única per a Barcelona. Una oportunitat de regeneració urbana per convertir un recinte opac en un lloc singular que generarà vida al seu voltant. L’objectiu del procés participatiu era debatre i fixar conjuntament el futur d’aquest espai, tenint en compte el grau de protecció patrimonial i de preservació de la memòria, els usos i equipaments que hauria d’acollir i la configuració urbana que hauria de tenir. Durant el procés es van realitzar activitats de diferent caire, tallers temàtics i accions amb col·lectius, per arribar a una gran diversitat de persones i recollir la pluralitat d’opinions existents. Com a resultat, es van redactar 23 criteris que recullen les diferents veus del procés i que constitueixen les pautes a seguir per un futur projecte de transformació.

Els Premis de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) van néixer el 1996 amb el propòsit de mostrar a la societat el potencial i l’elevada qualitat de la feina dels joves arquitectes i proporcionar-los difusió. El premi consisteix en la publicació de totes les propostes guardonades en un llibre, una exposició itinerant i les jornades d’”Inexperiències”, on cada un dels premiats té l’oportunitat d’explicar el seu treball davant el públic i generar debat.

El premi és ex aequo amb els projectes Fem Parc d’Estel, i (Re)pensem el pati del centre d’educació secundària Pla Marcell, del Col·lectiu Arquitectura de Contacte. Podeu veure aquí el vídeo de tota la cerimònia d’entrega, que aquest any va ser totalment en línia.