Clik [en progrés]

Equipament

ANY: 2017-2018

CLIENT: CosmoCaixa (Fundació “La Caixa”)

EMPLAÇAMENT: Museu de la Ciència, CosmoCaixa. Carrer Isaac Newton 26, 08022 Barcelona

COL.LABORADORS: Iván Bravo (Intervenció gràfica a l’espai)

El Clik és una sala pensada per activitats pels nens entre 3-6 anys i ocupa l’espai adjacent del Creactivity. Era un espai dissenyat als anys 90 per Mariscal, avui en dia obsolet per l’activitat i el propi funcionament de l’espai.

Primerament es va demanar una renovació de parcial de la sala i sobretot un canvi d’estètica. Una vegada començat el projecte es veure la necessitat de fer un planteig més global del funcionament de la sala i juntament amb el treball de les experiències es va plantejar el nou Clik.

Com a grans decisions de projecte destaca: el treball en la topografia, mitjançant desnivells sempre accessibles i jugant amb aquests per a la creació de grades i nou mobiliari; la incorporació d’un espai àgora, un lloc central on reunir als nens per fer activitats més concretes; abolir l’entrada lateral i en canvi potenciar una entrada central, més gran i que emfatitza també la idea d’obrir la sala a l’exterior; i finalment una estratègia ja feta en el Creactivity: treure absolutament tots els revestiments existents i guanyar el màxim de volum i espai diàfan, aquest cop també intervenint no només en la façana d’entrada sinó també a la lateral amb la nova gràfica.

Així doncs, les experiències de la sala es distribueixen al voltant d’una llengua central que finalment consta de dues àgores, una amb grada, l’altra plana (aquesta última pensada per activitats per a infants de 0-3 anys). L’interior de la sala es divideix en les 6 temàtiques que marquen 5 espais: fregament, construcció, ombres, força del vent, palanca i miralls. Els propis infants amb un sol cop d’ull poden situar-se a la sala i identificar les diverses activitats.

El disseny també busca des d’un inici allunyar-se de l’estètica infantil predominant, i troba els seus referents en la incorporació de materials naturals com és el suro, la fusta i la moqueta. L’ús de materials naturals és estratègicament plantejat per ajudar a entendre els desnivells i depressions i s’acompanya d’una gràfica tant a paviment, parets com mobiliari del dissenyador gràfic Iván Bravo.