Coop de Falç habitatge cooperatiu [concurs]

Cooperatiu, Habitatge

ANY: 2017

CLIENT: Coop de falç amb La Dinamo Fundació

EMPLAÇAMENT: Carrer General Vives 4-6 de Sarrià, Barcelona

COL.LABORADORS: Arqbag (arquitectura), Societat orgànica, PAuS (sostenibilitat), Arkenova (instal·lacions)

Premi AJAC 2018 – categoria Obra Nova/ Rehabilitació no construïda

Projecte pel concurs públic de solars municipals destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús. La proposta es va realitzar conjuntament amb la cooperativa Arqbag i amb La Dinamo fundació per l’associació Coop de falç de futurs usuaris cooperativistes.

Aquí no s’hi hauria de construir fins que no es cobreixi la Ronda. Els estudis de Jordi Sunyer sobre els efectes de la contaminació als estudiants de les escoles situades properes a la Ronda son alarmants, al que cal sumar els nivells de soroll, amb puntes superiors a 80 dB. Com intervenim?

Implantació saludable. L’estratègia passa per protegir-nos de la Ronda i obrir tot l’edifici al parc de Joan Reventós que gaudeix de bona orientació, bones vistes i aires ascendents de llevant filtrats a través de la vegetació existent. Construïm un únic volum compacte amb patis interiors, per aconseguir realitzar totes les ventilacions creuades sense obrir-nos a la Ronda i una façana de terra molt massissa, absorbent i aïllant acústic de cara al vial. Evitar el soroll i garantir la bona qualitat de l’aire com a objectius imprescindibles.

Aixequem la planta baixa el màxim permès per minimitzar el moviment de terres, distanciar-nos una mica més de la Ronda i aconseguir el major assoleiament possible a l’hivern. Volem ser un edifici del parc -el primer que s’hi obre- tot diluint el nostre límit aprofitant la forta pendent, sense tanques.

Encaix del programa comunitari. Traiem un bon rendiment del solar per obtindre el màxim nombre d’habitatges i fer la promoció més assequible. El resultat, quinze habitatges que es reparteixen de forma igualitària la millor orientació. S’han situat totes les circulacions i els espais comunitaris de l’edifici en els llocs més privilegiats ja que entenem que, en un edifici cooperatiu, aquests són els elements fonamentals de la vida en comunitat. Els espais on trobar-se i realitzar activitats quotidianes conjuntament. El punt clau de les circulacions és l’accés de l’edifici, que es genera per la planta inferior des d’una gran terrassa en contacte amb el parc. A aquesta terrassa s’hi pot arribar per rampa des del carrer o a través d’un accés pel parc que esdevindrà l’accés principal. A la resta de plantes, el nucli vertical i els accessos per passera gaudeixen de les millors vistes al parc i a la ciutat.

Els espais comunitaris, definits pels futurs usuaris, es distribueixen en diverses plantes lligant en secció el conjunt de l’edifici. L’espai principal s’ubica en contacte amb la terrassa d’accés, com una ampliació del vestíbul, molt relacionat amb els espais exteriors. El terrat equipat allotjarà la bugaderia a dins de l’hivernacle -serà un espai molt agradable a l’hivern!-. Entre mig, a la planta baixa, situem l’espai estàtic i l’habitació col·lectiva que necessiten major confort climàtic.

Els habitatges es distribueixen sobre una malla indiferenciada que es repeteix a les quatre plantes habitades. Aquesta malla inclou quatre habitatges base de 42m2 per planta i diversos espais comuns d’ús privatiu que permeten realitzar diverses combinacions en el temps segons les necessitats. A cada habitatge s’hi accedeix per una galeria compartida que genera un gradient de transició de les peces més públiques fins a les més privades.

Estratègia bioclimàtica. Apostem fermament per mecanismes i estratègies bioclimàtiques recuperades de la tradició arquitectònica del nostre clima com les galeries, els porxos, els patis i la massa tèrmica de la terra. Plantegem l’arquitectura de l’edifici i les estratègies que la defineixen amb l’objectiu de reduir al màxim la demanda energètica dels sistemes actius de climatització i confort.
Aprofitem el pati com a artefacte per millorar el funcionament tèrmic tant a l’hivern com a l’estiu cobrint-lo amb un hivernacle amb finestres zenitals i tendals d’ombreig. En els mesos de més calor ens permet potenciar les ventilacions creuades i a l’hivern funcionar com a esmorteïdor tèrmic. La façana sud-est treballa com un gran captador solar gràcies a les galeries i a la inèrcia activada dels paviments que permeten reduir al mínim el consum de clima. A l’estiu, les galeries es converteixen en grans terrasses que dissipen la radiació solar. Amb una bona gestió dels usuaris aconseguirem un gran confort tèrmic amb el mínim cost econòmic, aspecte molt important en habitatges socials.

Construcció. Farem un edifici molt lleuger, construït en sec i totalment desmuntable, prioritzant els materials biosfèrics com la fusta contralaminada per l’estructura, o la terra compactada pels tancaments dels nuclis d’aigua per millorar les condicions higrotèrmiques de l’aire en els habitatges. La instal·lació serà tota elèctrica per evitar sistemes de combustió que generin més partícules contaminants. Treballarem amb un sistema centralitzat amb aerotèrmia i recuperadors de calor que ens permetrà reduir en un 70% el consum