Estudis previs per a Còopolis al Bloc 4

Equipament

ANY: 2014

EMPLAÇAMENT: Can Batlló, Sants, Barcelona

COL.LABORADORS: Ciutat Invisible SCCL i A+4 SCCL

Coòpolis és un projecte que pretén impulsar, donar suport i assessorament a la creació de projectes de l’economia social i solidària, amb voluntat d’assolir una escala territorial d’àmbit de ciutat.

Es tracta d’un projecte promogut pel veïnat, diverses iniciatives de l’economia social i per part de l’administració pública, desenvolupant-se per a ser ubicat a una de les naus del recinte de Can Batlló. Ha de ser l’equipament des d’on impulsar la transformació econòmica de l’antic recinte industrial, centrat en allò local i protagonitzat pels usuaris, els treballadors i el veïnat.

La situació del projecte a l’extrem oposat, respecte el centre de la ciutat, a l’equipament de promoció econòmica més important de la ciutat de Barcelona, BCN Activa, estableix una simetria en l’eix de la Gran Via entre la transformació urbana del 22@ i la transformació de Can Batlló.

La posició del Bloc 4 dins del recinte permetrà que Coòpolis funcioni com a baula entre els equipaments recuperats pel moviment veïnal actualment i el front de la Gran Via. Com a nau situada al perímetre del recinte, donant al teixit consolidat de la Bordeta, i amb nous espais públics al seu contorn, l’equipament tindrà l’objectiu d’actuar com a nexe porós que s’obri al seu entorn i ajudi a teixir la trama urbana resultant.

L’edifici, construït a l’inici del segle XX, consta de dues franges. Una nau diàfana de 30 x 70 amb coberta en dens de serra i una alçada entre 6m i 8m, i una peça allargada de 5m d’amplada i dues plantes amb forjats unidireccionals què actua com a element de servei. Tota l’estructura descarrega sobre murs d’obra de fàbrica que a la vegada conformen les façanes de l’edifici.

Ens imaginem un equipament horitzontal, a mode de mat-building, que negui cap tipus de monumentalitat i que potencii la idea de teixit de tot el recinte industrial. Un edifici que reconegui la preexistència com a límit construït a partir del qual generar una interioritat amb la capacitat de créixer i expandir-se. Una estructura lleugera, com una trama superposada als murs d’obra de fàbrica existents, en permanent transformació que en difumini els límits.

Una infraestructura oberta on l’economia social i solidària pugui consolidar-se i anar mutant en el temps amb la suficient flexibilitat que demana un programa tant nou per una realitat emergent. La participació dels usuaris, treballadors i visitants aniran modificant l’equipament a partir de la seva interacció quotidiana generant un espai de vida divers fet a mida a les pròpies necessitats de les persones i projectes que l’habiten com si d’un espai urbà es tractés. Construir carrers.

Es preveu que l’equipament entri en funcionament el 2019. Mentrestant s’ha habilitat un espai al Bloc 8 de forma temporal.

Més informació a www.bcn.coop