Coòpolis BCN. Fase 0

Equipament

ANY: 2016-2019

ANY D'EXECUCIÓ: 2017 i 2019 (2 fases)

CLIENT: Coòpolis BCN: Ateneu Cooperatiu i Centre de Promoció del Cooperativisme de Barcelona

EMPLAÇAMENT: Nau 54 del Bloc 8 de Can Batlló (Constitució 19, Barcelona)

SUPERFÍCIE: 900 m²

COL.LABORADORS: Fusteria de Can Batlló SCCL, Arkenova SCCL, M7 Enginyers, Societat Orgànica SCCL, Aumedes DAP.

Podeu veure més fotos de l’obra a l’àlbum de Facebook

Coòpolis BCN vol esdevenir un equipament integral de promoció i foment de l’economia social i cooperativa a Barcelona situat a Can Batlló, amb previsió d’ubicar-se al Bloc 4 del recinte. Vol ser un espai de referència per a totes aquelles iniciatives de l’economia social, cooperativa i comunitària que requereixin formació, acompanyament, assessorament o suport, establint un nou pol de foment econòmic a la ciutat.

La fase 0 consisteix en la realització d’una primera fase del projecte de Coòpolis BCN per habilitar un espai provisional a la planta baixa del Bloc 8 que esdevingui una nova realitat física a Can Batlló, visibilitzant el nou equipament i concebent-se com una oficina de promoció del propi projecte. En aquest espai s’hi han de poder desenvolupar actes promocionals, presentacions i reunions relacionades tant amb el projecte com amb la seva vinculació a altres processos del barri. Es tracta de concretar el projecte, dotant-lo d’un espai amb identitat i referència, que contribueixi en l’èxit del seu desenvolupament; una fase inicial per començar a consolidar el projecte mentre es concreta la seu definitiva.

El bloc 8 data del 1880 i Coòpolis s’ubica en dues naus perimetrals formades per murs d’obra de fàbrica, encavallades de fusta i coberta de teula i una nau a l’interior formada per estructura de pilars i jàsseres de ferro i voltes ceràmiques. Les principals estratègies del projecte impliquen reconèixer la preexistència mirant de recuperar aquells elements més significatius i fent una aproximació a través de la construcció nova de manera curosa i respectuosa. La reutilització de materials, la recuperació d’elements existents i l’atenció a la morfologia particular de la nau aporten identitat a l’espai, en consonància amb el passat industrial del recinte, a la vegada que permetran reduir el cost de l’actuació i generar un menor impacte ambiental. El projecte se centra en la construcció de diferents caixes i mòduls de fusta per acollir les diferents activitats de l’equipament. Es minimitzen les actuacions en la majoria de l’envolvent de la nau, només realitzant reparacions puntuals a les cobertes i en les fusteries existents, fet que comporta minimitzar el cost de la rehabilitació. Són els nous espais de fusta els encarregats de garantir el confort i a través de la construcció en sec atenen a la provisionalitat del projecte, són poc invasius i de fàcil desmuntatge. Amb tot, s’aconsegueix un gran espai de gairebé 1.000 m² on conviuen espais semi-exteriors i espais tancats, facilitant que durant diversos mesos de l’any les activitats es puguin realitzar en qualsevol dels espais, propiciant trobades i relacions entre les diverses persones que participen del projecte. Per tal de facilitar la ventilació natural de l’espai es compta amb tres xemeneies solars que de manera passiva permeten la circulació de l’aire interior.

El projecte compta amb tres zones diferenciades:

Zona de l’equip tècnic:
A la cantonada de la nau s’hi ubica un cubicle de fusta d’uns 60 m² amb 8 llocs de treball per les entitats i persones tècniques del projecte. Aquest espai compta amb una sala de reunions i també funciona com a punt per a les atencions personalitzades.

Zona de formació:
A la nau lateral s’hi ubica un nou cubicle de fusta d’uns 80 m² format per 3 aules. Construït a través de bigues FJY i fusta contraxapada recuperada del mateix recinte. Cada aula consta d’uns 30 m².
L’espai està molt vinculat amb el carrer i al fàcil accés.

Zona d’incubació:
A l’espai interior s’hi ubiquen els 9 mòduls d’incubació. Formats a través d’una estructura de planta baixa i planta pis de pilars i bigues de fusta i forjats de peces amb unions finger. Els mòduls tenen entre 20 i 30 m² i serveixen per a aquelles cooperatives que estan iniciant la seva activitat. També compta amb cambres higièniques i un espai d’office.

L’espai de trànsit de tot l’equipament compta també amb uns banys, un office, una zona d’exposició i mobiliari fix i mòbil per tal de facilitar les interaccions entre les diverses persones que participen del projecte.

Més informacio a www.bcn.coop

Fotografies: Lacol / Álvaro Valdecantos