BlocOnze de Can Batlló

Equipament

ANY D'EXECUCIÓ: 2011 - actualitat

EMPLAÇAMENT: Can Batlló, Barcelona

El BlocOnze  és un projecte que pretén re-habitar una nau de Can Batlló a partir de la iniciativa veïnal, de recuperació de la ciutat a partir de l’acció dels propis habitants. L’11 de juny de 2011 l’Ajuntament cedeix una nau del recinte industrial -el Bloc 11- a la plataforma “Can Batlló és pel barri”. És aleshores quan sorgeix la pregunta: Com re-habitar un equipament autogestionat amb pocs recursos?

Com arquitectes tenim l’oportunitat d’aportar els nostres coneixements tècnics integrant-nos en un esquema complex d’organització interna, format per unes comissions obertes que giren a l’entorn d’una assemblea general, i que es relacionen amb agents externs amb diferents graus de vinculació al projecte. La comissió de “disseny de l’espai” defineix l’estratègia de rehabilitació de l’edifici i les actuacions a realitzar. S’encarrega de teixir els fils per vincular-se amb la resta de comissions i definir el programa d’usos que es desenvoluparan dins l’edifici, recollint les necessitats espacials. Juntament amb la comissió “d’infraestructures” es coordina les tasques de rehabilitació de l’edifici. Aquest treball es materialitza des de tres fronts diferents: el treball col·lectiu, voluntari i autogestionat, el treball realitzat en etapes puntuals per plans ocupacionals finançats per l’Ajuntament i l’actuació en l’envolvent de l’edifici (coberta i algunes finestres) per part de l’Ajuntament.

L’edifici s’organitza espaialment segons els usos que s’hi estableixien. La pròpia construcció de l’edifici (una nau industrial de principis del segle XX amb pilars i jàsseres de forja i façanes d’obra vista), la seva memòria i els usos que va tenir en el passat (fàbrica tèxtil) són ingredients presents a l’hora de treballar les intervencions a realitzar. El criteri de baix pressupost es vincula estretament a la re-utilització dels espais i materials. A la planta baixa s’hi ubiquen els 3 usos més públics: la biblioteca popular i autogestionada Josep Pons, un auditori i l’espai de trobada. A planta primera hi ha un rocòdrom i diferents espais d’ús múltiple com tallers i sales de reunions, i sala d’exposicions.