Connexió vertical del BlocOnze

Equipament

ANY: 2012

ANY D'EXECUCIÓ: 2012-2013

EMPLAÇAMENT: Can Batlló, Barcelona

El juny de 2013, coincidint amb el 2n aniversari del Bloc Onze, s’inaugura el projecte nova connexió vertical al Bloc Onze: 1 plataforma, 2 grades, 4 nivells. Aquest projecte consisteix en la realització d’una connexió vertical en el Bloc Onze de Can Batlló, entre la planta baixa i la planta primera a través d’un element grada-escala que permet habilitar l’ús públic de la primera planta de l’edifici.

La grada s’ubica a l’espai d’accés i d’encontre de l’edifici, i pretén organitzar aquesta peça, que es proposa com a gran vestíbul per accedir a la resta d’espais de l’edifici: biblioteca, auditori i planta primera. Es tracta d’un element arquitectònic que salva un desnivell (de PB a P1) unint diverses cotes existents i creant espais amb ús propi, fomentant la relació entre persones. Les múltiples cotes adoptades permeten percebre l’espai de doble altura des de molts punts de vista diferents; la diversitat d’altures lliures dels espais creats confereixen unes característiques concretes i diferents a cada racó.

Així, es pot entendre el projecte com el conjunt de diversos programes ubicats a 4 cotes diferents i estretament connectats a través de la grada-escala:
+0,00m planta baixa; ubicació del bar i accés a la biblioteca i a l’auditori.
+0,70m plataforma; accés des d’espai públic i escenari per activitats de petit format (recitals, concerts).
+3,15m altell existent; comunicació amb resta d’altells i possible futura comunciació amb biblioteca.
+5,5m espai polivalent planta primera.

La realització d’aquest projecte està subjecte a la coordinació entre múltiples agents, que adopten diversos rols dins el procés global. El finançament del projecte s’aconsegueix a través d’uns Ajuts del COAC per a projectes socials i de l’Ajuntament. Majoritàriament el projecte s’executa mitjançant un procés d’autoconstrucció, en què intervenen diversos agents; la primera part de l’obra i de més risc laboral es duu a terme per una empresa contractada per l’Ajuntament, consisteix en l’obertura del forjat i el reforç estructural de l’altell, 8 professionals vinculats al procés a través d’un pla ocupacional fan els murs de la plataforma. Tota la construcció de fusta, baranes i acabats es realitza a través de treball col·lectiu i voluntari, vinculats als projectes de fusteria i d’infraestructures de Can Batlló. L’autoconstrucció i autogestió de tot el procés implica un baix cost d’intervenció. En aquest sentit, es treballa des de l’inici amb el criteri de reutilització d’espais, elements i materials.  ‘Assaig sobre Assaig’ és un petit document audiovisual que recull part del procés i reflexions al voltant de l’autoconstrucció (gràcies a la col.laboració d’ Entropic / Natxo Medina)