Rehabitar Can Batlló

Territori

ANY: 2013

Setembre de 2012 – Juny de 2013

Aquest curs 2012-13, LaCol hem seguit treballant a Can Batlló, abordant l’escala urbana dins la comissió tècnica del moviment veïnal urbà.

El curs passat va acabar amb l’anunci de l’Ajuntament que aquest 2013 seria propietari de l’àmbit corresponent al sector 1 del planejament.

Davant aquest escenari, des de la plataforma Recuperem Can Batlló ens plantegem, com un dels objectius del nou curs, reactivar l’àmbit de titularitat pública com a espai del barri. Per a fer-ho es treballa en dos aspectes concrets: mobilitat i usos.

Per una banda, millorar la connexió entre el teixit de la Bordeta i l’interior del recinte: recuperant la circulació entre carrer Parcerisa i Plaça de la Pelleria, que al seu torn connecta amb l’entrada actual a l’aparcament de zona verda, i eliminant els murs que delimitaven el recinte en els seus extrems, permetent també la permeabilitat visual a peu de carrer.

Per altra banda dinamitzant usos veïnals tant a l’espai lliure com als edificis existents, vinculats a aquests recorreguts recuperats per tal de dotar-los de vitalitat. En relació a això, es proposa reutilitzar naus, que al marge del que determina el planejament, es troben en bon estat i se’ls hi pot donar ús a curt termini.

En base a aquests criteris d’intervenció, s’elabora i s’entrega a l’Ajuntament un pla de fases per tal d’anar assolint aquests propòsits fins el final de curs.

A juny de 2013, després d’actes veïnals, reunions i negociacions amb l’Ajuntament s’ha aconseguit el següent:

  • La circulació peatonal entre Pl. de la Pelleria i c/ Parcerisa està habilitada i ja s’utilitza quotidianament.
  • La Plaça de la Pelleria s’ha connectat amb l’interior de Can Batlló d’acord amb els criteris proposats per la plataforma: mantenint el porxo d’accés i la traça dels murs del recinte, i deixant un espai/plaça temporal (fins que es comenci la UP-4) que eixampla la plaça i millora la mobilitat en aquest punt.
  • S’ha començat a permetre l’ús a algunes de les naus en desús i pel qual s’està treballant en projectes d’equipaments dinamitzats des del propi veïnat.

Amb tot, juntament amb la finalització de l’espai de trobada del Bloc Onze i l’inici del projecte d’horts, mica en mica, es va avançant en que el recinte vagi tornant a ser un espai viu i integrat a l’ús quotidià de la gent del barri.