Nova seu de la CGT

Equipament

ANY: 2016

ANY D'EXECUCIÓ: 2016-2017

CLIENT: CGT (Confederació General del Treball)

EMPLAÇAMENT: C/Burgos 59, 08014 Barcelona

SUPERFÍCIE: 235 m²

COL.LABORADORS: Arkenova (enginyeria)

Després de molts anys a la Via Laietana, la nova seu de la CGT es trasllada al barri de Sants. Un projecte de llarg recorregut, començant amb la recerca exhaustiva del local que va finalitzar a principis de l’any 2016 donant inici al projecte arquitectònic.

Partíem d’un espai molt fragmentat; la idea inicial era aconseguir el màxim de visibilitat d’una punta a l’altra del local i el màxim d’espais diàfans. El programa treballat conjuntament amb els membres del sindicat ens va portar a contemplar dos espais diferenciats en el projecte. Un d’ells d’ús constant, de poca ocupació i molta visibilitat que s’ha ubicat a la zona d’entrada i sense tancaments, totalment obert al públic i al carrer. I un altra part del local situada a l’extrem oposat aprofitant la llum natural del pati interior d’illa, aquesta amb un ús més puntual, que permetés més ocupació, flexibilitat i alhora reunions simultànies i assemblees.

Les peces de bany i office, altrament dits espais servidors, fan de ròtula entra les dues zones diferenciades anteriorment. L’accés des del carrer Burgos és a través d’un cancell d’entrada, un filtre entre el carrer i l’interior i un altre espai de trobada pels afiliats de la CGT. Els materials utilitzats en el projecte, fàbrica de termoarcilla i metall, són adients per aconseguir un imaginari que remet a la CGT.