Casa xocolata

ANY: 2012

ANY D'EXECUCIÓ: 2013

EMPLAÇAMENT: La Molina

SUPERFÍCIE: 230 m²

La casa xocolata és el nom per la casa-refugi d’un mestre xocolater i la familia a Alp, La molina.

Com a segona residència, el programa d’habitatge ha de repensar-se, adequant-lo a les dinàmiques d’ús particular de la familia, hi ha tres premises importants:

  1.  la casa dels dilluns: és el dia de festa setmanal a la pastisseria, i és el dia que es farà ús de l’habitatge sobretot. Era molt important, i més en aquest emplaçament, la proposta constructiva i material per aconseguir uns espais amb un confort i climatització ràpida. Per aquest motiu no es treballa amb inèrcia, sinó amb un fort aïllament, i sistemes de climatització ràpida.
  2.  2 cases en 1 : la major part de l’any només en fan ús els pares. Es volia un habitatge pensat pel seu ús, sense sentir que quedava mitja casa buida i freda, i fàcilment ampliada en cas de pujar amb els fills. Calia aconseguir una independència de les estances dels fills donant intimitat i autonomia a mesura que es facin adults.
  3. refugi de descans: el control de les dimensions de la casa, i cada una de les peces, ha estat element de treballant constant. Recolliment.

L’habitatge es situa en un terreny amb pendent, l’excavació d’una planta semi-soterrani on ubiquem l’aparcament, emmagatzematge i espai d’instal.lacions, ens crea una plataforma – sòcol, a una cota que ens permet unes millors visuals sobre el paisatge. Sobre aquest sòcol col.loquem l’habitatge,  una planta principal que recull els espais de dia i l’habitació i bany per a la parella,  i amb un joc de coberta, s’aconsegueix un altell on ubicar els habitacions per als fills,  una petita sala i un bany. El cancell-rebedor d’accés a la planta principal ens farà de nexe entre l’aparcament, l’habitatge principal i l’extensió a l’altell.

Constructivament el volum de l’habitatge es realitza amb estructura de fusta (sistema d’entremat lleuger portant) farcit amb aïllament de cotó reciclat (20cm en façana i 25cm en coberta), i amb un revestiment de pedra de la zona, per augmentar l’integració amb l’entorn. A nivell climàtic, s’opta per caldera de pellets i una instal·lació de pou canadenc amb sistema de doble flux d’alt rendiment (qualificació energètica A).