Què passa sobre les vies?

Territori

CLIENT: Ajuntament de Barcelona

EMPLAÇAMENT: Sants, Barcelona

Amb la construcció de la línia d’alta velocitat el barri de Sants va reprendre la seva històrica lluita pel soterrament de les vies de tren al seu pas pel barri. Finalment no es va aconseguir el soterrament i per atenuar les molèsties del ferrocarril es va realitzar una estructura de formigó de grans dimensions i fort impacte urbanístic (700x30m). Després d’un procés llarg i complex, l’Ajuntament va encarregar a Raons Públiques i a LaCol un treball de dinamització de l’espai públic per a definir amb els veïns el programa d’usos del parc que es construirà sobre l’estructura de formigó.

El projecte es va centrar en la dinamització de l’espai públic per aconseguir articular les inquietuds i necessitats de veïns i veïnes. També es va fer una especial atenció als habitants més propers i a les entitats que formen part de la Comissió de Seguiment. Es va utilitzar una metodologia participativa per implicar als propis agents del territori en el qual es realitza la intervenció.

El projecte va aconseguir obrir la discussió a sectors de la població que normalment no acostumen a participar: dones, infants, adolescents, immigrants,… En tot moment es va treballar conjuntament amb l’equip redactor del projecte (Sergi Godia i Ana Molino)  i sobre la seva proposta consensuada l’any 2006. En les visites que es van fer sobre la llosa de formigó es va comptar amb la participació de Marta Fontseca, arquitecta especialista en gènere del Col·lectiu Punt6, i Silvia Royo, educadora ambiental i paisatgista.

Podeu consultar el document final (versió reduïda o versió completa en PDF) on trobareu tots els detalls del projecte o revisar les notícies al blog sobre el recorregut metropolità o la jornada ciutadana.