Activació temporal d’espais buits a la Garriga

Territori

CLIENT: Ajuntament de La Garriga i Diputació de Barcelona

EMPLAÇAMENT: La Garriga, Vallès Oriental

COL.LABORADORS: Raimon Soler Renobell (advocat)

El projecte ha consistit en elaborar una proposta d’activació de diferents espais vacants, pendents d’edificar o urbanitzar, al municipi.

Per fer-ho, juntament amb l’equip municipal s’ha portat a terme un treball de detecció i caracterització de diferents espais vacant -el context urbà, les condicions urbanístiques, jurídiques o materials- identificant-ne les potencialitats. A la vegada s’ha identificat necessitats presents al municipi així com agents que podrien participar a diferents nivells en el procés d’activació d’aquests espais.

A partir d’aquesta diagnosi s’ha elaborat un conjunt de propostes d’activació temporals dels espais seleccionats que permeten donar resposta a les necessitats i oportunitats detectades.