Pla Local d’Habitatge de Vilanova del Camí

Territori

ANY: 2014

CLIENT: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Vilanova del Camí

EMPLAÇAMENT: Vilanova del Camí, Anoia

COL.LABORADORS: Autors: Sergi Fernàndez (politòleg, PortaCabot), Jordi Bacaria (economista), Antoni Rosich (advocat), La Hidra i Lacol

Lacol hem format part de l’equip tècnic que ha desenvolupat el Pla Local d’Habitatge de Vilanova del Camí, a la comarca de l’Anoia, en continuïtat urbana amb els municipis d’Igualada, Òdena i Santa Margarida de Montbui. Té una població de 12.506 habitants, i compta amb un parc de 5.578 habitatges.

Des de Lacol hem participat principalment en la fase d’anàlisi, desenvolupant les tasques següents:

(1) Anàlisi de l’emmarcament territorial del municipi, la lògica funcional del territori i les relacions de Vilanova del Camí amb els municipis de l’entorn. També analitzem les característiques del teixit urbà i la seva evolució.

(2) Descripció de les característiques generals del teixit residencial, així com la qualitat d’aquest parc d’habitatge (estat de conservació i dinàmica rehabilitadora la municipi, accessibilitat, eficiència energètica, infra habitatge, entre altres). Per fer-ho combinem l’anàlisi de dades (bases cadastrals i Cens de Població i Habitatges 2011 entre altres), així com el treball de camp. Fem servir el Sistema d’Informació Geogràfica per a fer el creuament de dades així com per representar-les en mapes a nivell de parcel·la, el que permet fer una lectura detallada de les característiques del teixit residencial en el municipi.

(3) Anàlisi de ll’estat d’execució del planejament vigent i el potencial residencial latent, així com els àmbits amb un major potencial des del punt de vista de la generació de nou habitatge social.  Analitzem la dinàmica de transformació en Sòl Urbà Consolidat, el potencial de solars buit, així com la tramitació i execució dels àmbits de planejament en els darrers anys.

Aquest anàlisi, juntament amb altres aspectes analitzats, permeten fer una diagnosi de les mancances i potencials del municipi, i plantejar les estratègies i actuacions que permetin donar respondre a les necessitats d’habitatge preses.